చెల్లి పెళ్లి 5

By | August 23, 2020
telugu sex stories చెల్లి పెళ్లి 5 పదరా అల్లుడు ఈరోజు నుండి ఇండియాలో ఉన్నన్ని రోజులు నేనె దెంగిస్తాను నీకు నచ్చిన పూకు ని నువ్వు దేని మోజుపడితే దాన్ని నీ కింద పడుకోబెడతాను అంటూ అత్త లేచి నడుస్తుంది ఎయిర్ హోస్టెస్ వెళ్లిన వైపు . నేను కూడా పాంట్ జిప్ ని సరి చేసుకొని అత్త వెనుకే వెళ్ళాను . ఎయిర్ హోస్టెస్ టాయిలెట్ బయట వెయిట్ చేస్తుంది . అత్త రావడం చూసి లోపలికి వెళ్ళింది ఎయిర్ హోస్టెస్ . అత్త లోపలికి వెళ్ళగానే అత్త వెంబడి లోపలికి వెళ్ళగానే అత్త గడియ వేసింది . ఎం అమ్మాయి నచ్చిందా మా వాడిది అంది అత్త . హ నచ్చింది మేడం మీరు కూడా నచ్చారు చాలా బోల్డ్ గా భయం లేకుండా ఉన్నారు . ఇలాంటి మొడ్డలను ఎప్పుడో కానీ చూడలేము అంది ఎయిర్ హోస్టెస్ . అదేంటి నువ్వు ఇలాంటి మొడ్డలు చూడలేదా అబద్ధం చెప్పకు అంది అత్త . నిజం మేడం నేను జాయిన్ అయ్యి నెల మాత్రమే అయ్యింది .ఈ నెలలో ఇది నేను చూసిన రెండో మొడ్డ నాకు ఐతే చాలా నచ్చింది అంది ఎయిర్ హోస్టెస్ . ఐతే మరి లెట్ ఎందుకు వచ్చి చీకు నీకు నచ్చిన దాన్ని అంటూ పాంట్ జిప్ తీసింది . అది మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని ఇందాక సరిగ్గా చూడలేదు కానీ మీది

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *