కంట్రోల్ చేసుకోలేని కామం 2

By | June 21, 2020
telugu sex stories కంట్రోల్ చేసుకోలేని కామం 2 అతను వెళ్ళి ఏం చెప్పాడో గాని కొద్ది సేపటికి మా అత్త నా దగ్గరికి వచ్చింది. "నీకు ఏం కావాలో చెప్పు.. నువ్వు నారాజు కాకు.. మామకు అడగడానికి నీకు ఇబ్బంది అనిపిస్తే.. నాకు చెప్పు.. మామను ఇంటికి పొమ్మని చెప్పివచ్చిన.. మామ చుట్టాలను తీసుకుని ఇంటికి పోయిండు కావచ్చు.. నువ్వు ఏం బాధపడకు.. నువ్వు అడిగింది తప్పకుండా కొనిస్తా..సరేనా.. " అంది. నా ఎదురుగా నిలబడి.. నా కళ్లలో కళ్లు పెట్టి చూస్తూ.. ఏం కావాలో అడుగు.. అన్న అత్తను చూస్తుంటే నా తొడల మధ్య తొండం గట్టి పడింది. కానీ ఏం చెప్పను?.. ఎలా చెప్పను..? ఒకవైపు నీ కూతురితో శోభనం పెట్టుకొని.. మరో వైపు నిన్ను దెంగాలని ఉందని ఎలా చెప్పను.. ఒకవేళ నేను అడిగితే అత్త ఏం చేస్తుంది.. ఒప్పుకుంటుందా.. లేక లొల్లి చేస్తదా.. మామయ్యకు చెబితే నా పరిస్థితి ఏంటి.. అసలు అడగనా.. వద్దా.. అన్న అనుమానాలు నా మెదడును తొలి చేస్తున్నాయి.. "ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నవు.. అడుగు కదా.." అంటూ నా గడ్డం పట్టుకు బ్రతిమిలాడుతున్నట్టు అనే సరికి నాలో ఎక్కడినుంచో ధైర్యం పుట్టుకొచ్చింది. నా రెండు చేతులతో అత్తను అలుముకొని.. "అత్తా.. మొట్టమొదటి సారి నిన్ను చూసినప్పటి నుంచి నా ప్రాణమంతా నీ మీదనే ఉంది.. ఎంత వద్దనుకున్నా నీ కోసమే మనసు కొట్టుకుంటోంది.. తప్పని తెలిసినా తప్పనిసరిగా కావాలనిపిస్తోంది.. నీకు ఎలా చెప్పాలో తెలియక.. ఏమని అడగాలో తెలియక.. అడగకుండా ఉండ లేక.. పిచ్చెక్కిపోతోంది.. నువ్వేమంటావోనన్న భయంగానూ ఉంది.. ఏదైనా నీదే భారం.. ఒక్కసారి నిన్ను దెంగాలని ఉంది.. కాదనకత్తా.. జీవితంలో మళ్ళీ ఎప్పటికీ అడగను.. నీతో అరగంట పొందే ఆ సుఖాన్ని అరవై ఏండ్లు గుర్తు పెట్టుకుంటాను.. ఒకటి మాత్రం నిజం.. నువ్వు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోక పోయినా నీ బిడ్డను కండ్లల్ల పెట్టుకొని చూసుకుంటానత్తా.. " అన్నాను అత్తను వదిలిపెట్టి వెనక్కి జరుగుతూ.. జరగబోయే పరిణామం ఎంటోనని తన ముఖాన్ని

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *