కంట్రోల్ చేసుకోలేని కామం 3

By | June 23, 2020
telugu sex stories కంట్రోల్ చేసుకోలేని కామం 3 అత్త నా కళ్లలోకి చూస్తోంది.. నా మాటలకు ఆశ్చర్యం, కంగారుతో పాటు కాస్త మొహమాటం కలగలిసిన ఫీలింగ్ దాని కళ్లలో.. "అంటే నా బిడ్డకు, నాకు మొగుడివి అవుతావా.. ఏం మాట్లాడుతున్నావో నీకు అర్థం అవుతుందా?.. ఇందుకేనా నా బిడ్డను పెండ్లి చేసుకున్నది..? లోకంలో అల్లుండ్లందరూ ఇట్లనే చేస్తున్నరా..?" అంటూ ప్రశ్నించింది.. "నా ఉద్దేశం అది కాదు. ఒకవేళ ఆ పరిస్థితి వస్తే.. అన్నాను.. అయినా ఎంత మంది అత్తలు తమ అల్లుండ్ల దగ్గర పడుకుంటున్నారో ఎవరికి తెలుసు.. ఎవరైనా చెప్పుకుంటారా..? ఎన్నో కుటుంబాల్లో ఇది కామన్ గా జరిగేదే.. అంతదాకా ఎందుకు మనం దేవుని గా పూజించే రాధాకృష్ణులు ఏమవుతారు. అత్తా,అల్లుడు కాదా..? పోనీ వదిలెయ్.. నిన్ను బలవంత పెట్టను.. కానీ ఒకటి మాత్రం నిజం. ఇప్పుడు నువ్వు ఒప్పుకోకపోతే నీ బిడ్డ దగ్గర కూడా త్రుప్తిగా పడుకోలేను. రేపటి నుండి దాన్ని దెంగుతున్నా నిన్ను దెంగుతున్నట్టు ఊహించుకోవాలి.. ఏదో ఒక రోజు ఈ విషయం దానికి తెలిసిపోతుంది. అప్పుడు మన ముగ్గురి జీవితాలు నాశనమవుతాయి. అప్పుడు నీ మొగుడు నిన్ను నమ్ముతాడా..? కచ్చితంగా నిన్ను వదిలేస్తాడు. అప్పుడైనా నిన్ను, నీ బిడ్డను చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత నాదే కదా*.. అయినా నిన్ను నాతో కాపురం చెయ్యిమని అనడం లేదు. నన్ను ఒక్క సారి కనికరించమని అంటున్నా.." అంటూ అత్తను దగ్గరికి తీసుకునే ప్రయత్నం చేశాను.. "నేను చెప్పేది విను బిడ్డ.." అంటూ నాకు దూరంగా జరగబోయింది. "అత్త కూడా అమ్మలాంటిదంటారు.. అమ్మకు కాక ఎవరికి తెలుస్తుంది బిడ్డ ఆకలి.. నోరారా బిడ్డ అన్నావు.. కుతితీరా ఈ ఒక్కసారి నా కోరిక తీర్చలేవా అ..త్త..మ్మా.."అంటూ దాని

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *