దశ తిరిగితే 1

By | June 19, 2021
telugu sex stories దశ తిరిగితే 1 శంకరయ్య తన గుడిసెలో మోకాళ్ళమీద తల పెట్టుకుని వెక్కివెక్కి ఎడుస్తూ తన జీవితం ఏమైతుందో అని బాధ పడుతున్నాడు. అది ఒక మారుమూల కుగ్రామం, నాగరికత అంతగా అంటని పల్లె, చిన్నప్పుడే తండ్రిని పోగొట్టుకుని, తల్లి కాయకష్టం చేసి పెంచింది, కొద్దీ రోజుల ముందే తల్లి కూడా చనిపోవడం తో దిక్కులేకుండా పోయాడు శంకరయ్య. 18 సంవత్సరాల వయస్సు, సన్నగా 5.5 అడుగుల పొడవుతో సాధారణంగా ఉంటాడు, ఇంతకాలం తల్లి చాటు బిడ్డగా గడిపాడు. ఇప్పుడు ఎవరు లేని అనాథ గా మారిపోయాడు, తనకు మిగిలివున్న ఒక్క జత బట్టలను తీసుకుని అడవి దారి పట్టాడు, ఎక్కడికో తెలియదు, గమ్యం లేని ప్రయాణం. పగలు దొరికింది తినడం రాత్రికి ఎదో ఒక చెట్టు పై పడుకోవడం, వారాలు, నెలలు గడిచిపోతున్నాయి. గడ్డం మీసాలు పెరిగిపోయాయి, దాదాపు అడవి మనిషిలా మారిపోయాడు.బట్టలు చిరిగిపోయి ఒంటిమీద స్పృహ కూడా లేనంతగా మారిపోయాడు. అలా దట్టమైన కికారణ్యం లో తిరుగుతు ఒక కొండ గుహ కనబడితే అందులోకి వెళ్లి చూసాడు, కొంతకాలం ఉండడానికి బాగుంటుంది అని చుట్టూ గమనించాడు. ఒక మూలన ఎవరో ఉన్నట్లు కనబడితే వెళ్లి చూసాడు, శరీరం మీద ఎముకలు తప్ప కండ ఏమాత్రం లేని ఒక మనిషి కనబడ్డాడు, ముక్కు దగ్గర చేయి పెట్టి చూస్తే చాలా నెమ్మదిగా ఉపిరి తీసినట్లు అనిపించింది. శంకరయ్య వెంటనే పరిగెత్తుకెళ్లి దూరంగా ఉన్న ఏరు నుండి వెదురు బొంగులో నీళ్లు తీసుకుని, దారిలో కనబడ్డ తినడానికి పనికివచ్చేవి పట్టుకొని గుహలోకి వచ్చాడు. మెల్లిగా ముసలి వ్యక్తిని కూర్చోబెట్టి కొద్దీ కొద్దిగా నీళ్లు నోట్లో పోశాడు, చాలా సేపటికి ఆ వ్యక్తి కళ్ళు తెరిచి శంకరయ్య ను చూసాడు, నేను మెత్తగా వుండే ఫలాలను అతనికి తినిపించాను, అతనికి కొద్దిగా నెమ్మదిన్చింది. అలాగే కళ్ళు మూసుకుని పడుకున్నాడు, నేనుకూడా పళ్ళు తిని నీళ్లు తాగి, ఆ గుహలో ఒక మూలకు పడుకున్నాను. తెల్లవారిపోయింది, అడవి మేలుకోంది. నేను లేచి ముసలయాన్ని కదిపి చూసాను, ఉపిరి భారంగా తీస్తూన్నాడు, కళ్ళు తెరిచి నావైపు చూసి ఒక మూలన ఉన్న తొలి సంచి వైపు సైగ చేసాడు, నేను ఆ సంచి అతనికి ఇచ్చాను, అతను సంచినుండి వేదురు బొంగును తొలుతో కట్టి ఉన్న దాని తీసి నాకు ఇచ్చాడు. నేను దాన్ని తీసుకుని అతని వైపు చూసాను, అతను వెదురు బొంగు మూతను తీయమని సైగ చేసాడు, నేను తీసాను, దాని నిండా ఒక రకమైనా కషాయం లాంటి పదార్ధం ఉంది. ఆ వ్యక్తి వేలితో తీసుకుని తినమని సైగ చేసాడు, నేను భయపడ్డాను, అతను నా కళ్ళలోకి సూటిగా చూసాడు, నేను అసంకల్పితంగా రెండు వేళ్ళతో వేదురు బొంగు లోని పదార్ధాన్ని తీసుకుని నోట్లో పెట్టుకున్నాను. ముసలతని కళ్ళల్లో ఎదో ఒక రకమైన సంతోషం కనబడింది. చాలా సేపు నన్ను గమనిస్తున్నడు. నాలో ఎదో మార్పు జరుగుతున్నట్లు అనిపించింది, నా కళ్ళు ఎర్రబడ్డాయి, శరీరం కాస్త పొంగినట్లు అనిపించింది, నేను ఆయన్ని అడిగాను దీని వల్ల నాకు ఏమైనా ప్రమాదమా అని,  అతను బలహీనం గా నవ్వి ఏమి కాదు అన్నట్లు సైగ చేసాడు. ముసలాయన నన్ను చూస్తూ రోజు 2 సార్లు, తినాలి అని సైగ చేసాడు. అలాగే అని తలవుపాను. ముసలాయన కి కొన్ని నీళ్లు తాపించను, నేను గుహ నుండి బయటకు వచ్చి సాయనీరం వరకు దొరికినవి తింటూ ఇంకొన్ని ముసలాయన కోసం తెలుకుని వచ్చాను. ముసలాయన కొన్ని నీళ్లు మాటర్క్మ్ తాగి పడుకున్నాడు, నేను అతను ఇచ్చిన మందు తిని పడుకున్నాను. తెల్లారి లేచి చూసేవరకు ముసలాయన ప్రాణం పోయింది. గుహ పక్కనే ఒక గుంట తీసి ఆయన్ని పూడ్చిపెట్టి, వెళ్లి స్నానం చేసి వచ్చాను. రోజులు గడుస్తున్నాయి, వారం రోజులు గడిచాయి, నాలో ఎదో తేడా వచ్చినట్లుగా కనిపిస్తుంది, ఎంత దూరం నడిచిన, పరిగెత్తినా, అలసట ఏమాత్రం కలగడం లేదు. మరి ముఖ్యంగా నా మడ్డ ఇంతకుముందు లేస్తే 5 అంగుళాలు ఉండేది, ఇప్పుడు రోజు రోజు కు పెరిగిపోతుంది, లావు, పొడవు. ముసలాయన ఇచ్చిన మందు ఐపోయింది ఈరోజుతో, రోజు కుందేళ్లు, అడవి కోళ్లు పట్టుకుని మంటల్లో కాల్చుకుని తినడం వల్ల శరీరం కూడా మంచి ఫిట్ గా తయారైంది. నా మడ్డ సైజ్ చూసుకుంటే నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది, నా పిడికిలి సరిపోవడం లేదు, పొడవు చాలా పెరిగింది, ఎంత అంటే కలవడానికి నా దగ్గర టేప్ లేదు, అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా మడ్డ నిలబడితే కారదానికి గంటలు పడుతున్నాయి, చేత్తో ఊపుకుంటే చేతులు నుప్పిపుట్టి ఎన్నోసార్లు అలా మధ్యలో వాడేలేసేవాడిని. ఇంకో నాలుగు రోజులు అదే గుహలో గడిపాను, ఒకే దగ్గర ఇంత కాలం ఒంటరిగా ఉండడం చాలా బోర్ గా అనిపించింది గుహ లో మొత్తం వేధికాను, చర్మం సంచితో పాటు కొన్ని తాటి ఆకులపై రాసి ఉన్న అక్షరాలు కనిపించాయి, నాకు వచ్చిన చదువుకు, నాకు అర్ధమైనంతవరకు ఏమిటంటే, చనిపోయిన ముసలాయన కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఒక ఔషధాన్ని తయారుచేస్తున్నాడు, శరీరాన్ని వజ్రం లాగా తయారు చేయాలని, సెక్స్ లో మగాడు కొరినంతసేపు సెక్స్ చేయాలి అనుకోని దట్టమైన అరణ్యంలోకి వచ్చి ప్రయోగాలు చేస్తున్నాడు ఇక్కడ దొరికే ములికలతో అని. ఎన్నో సంవత్సరాలు  ప్రయోగాలు చేస్తుంటే  వయసు సహాకరించక తన చివరి రోజుల్లో ఔషధాన్ని తయారుచేసి తన పైనే ప్రయోగం చేద్దాం అని నిర్ణయించుకున్నాడు, కానీ విధి అతనికి సహకరించలేదు. సరైన ఆహారం లేక శరీరం శుష్కించి, కామెర్లు వ్యాధి వచ్చి ఆ గుహలో దిక్కులేని చావు చచ్చే టైంలో శంకరయ్య వచ్చి చివరి క్షణాల్లో సేవ చేసినందుకు తనకు ఉపయోగ పడని మందు వేరే మనిషికి ఉపయోగపడుతుంది అని శంకరయ్య కు మందు ఇచ్చాడు. కానీ ఆ మందు ప్రభావం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి అతనికి తెలియదు, తెలుసుకునే అవకాశం కూడా లేకుండానే చనిపోయాడు. ఇప్పుడు నాకు భయం మొదలైంది, ముసలోడు చెప్పాడు కదాని మందు తినేసాను, ఎం జరుగుతుందో అని భయం వేసింది, ఇన్ని రోజుల నుండి తిన్న ఎమీకాలేదు ఇకపై ఏమికాదు అనుకున్నాను. అడవిలోకి వచ్చి ఎంతకాలం అయిందో లెక్క లేదు. జనం లోకి వెళ్ళాలి అనిపిస్తుంది, ఇలా ఆదవ్వుల్లో ఎంతకాలం ఉంటాను అనుకుని  తెల్లవారగానే ఒకదిక్కు వైపు నడవడం మొదలుపెట్టాను. 10 రోజులు పగటిపూట నడవడం దొరికింది తినడం, రాత్రుళ్ళు చెట్లమీద పడుకోవడం. 11 వ రోజు ఉదయం లేచి చూస్తే దూరంగా పొగ కనిపించింది. చెట్టు దిగి పొగ వచ్చేవైపుకి వెళ్ళాను, చాలా దూరం వెళ్ళాక అక్కడ 4 టెంట్ లు కనిపించాయి, టెంట్ ల మధ్యలో నెగడు అరిపోయేలా ఉంది. అక్కడ 8 మంది కూర్చుని మాట్లాడుకుంటున్నారు, వేష భాషలు చేస్తే బాగా చదువుకున్న వారిలా ఉన్నారు. అందరూ మగవల్లే ఉన్నారు. 20,25 ఏళ్ల వయసు ఉన్నవాళ్లు. నేను మెల్లిగా వల్ల వైపు వెళ్ళాను, నా మొలకు ముసలాయన ఇచ్చిన సంచి చింపి మొలకు కట్టుకున్నాను. నన్ను చూసి వల్లత భయపడ్డారు, భయపడవద్దు నేను మీలాంటి మనిషినే అంటూ రెండు చేతులు పైకి లేపి మోకాళ్లపై కూర్చున్నాను. వాళ్లకు భయం తగ్గి నా దగ్గరకు వచ్చారు, నన్ను ముట్టుకుని చూసి అచ్చం టార్జాన్ లాగా ఉన్నావ్, ఈ అడవిలో ఎం చేస్తున్నావ్ అని అడిగారు. జింకను వేతడదామని వచ్చి అడవిలో దారి తప్పి పోయాను, ఎంతకాలం అయ్యేందు మనుషులను చూసి అంటూ కన్నీళ్లు కార్చాను. వాళ్ళు జాలి పడి తినడానికి నూడుల్స్ లాంటిది ఇచ్చారు, నాకు తినడం రాక ఆదక్కడే పడేసి కొద్దీ దూరంలో ఉన్న పొదల్లో దుంపలు తెచ్చి తినసాగాను. వాళ్ళు ఆశ్చర్యం తో నన్ను చూస్తున్నారు, తర్వాత మాటల్లో తెలిసుంది ఏమిటంటే వాళ్ళు అడవుల్లో పక్షుల రీసెర్చ్ చేయడానికి వచ్చారు అని. నాకు షేవింగ్ కిట్ ఇచ్చారు, ఒక పాయింట్, టీ షర్ట్ ఇచ్చారు. అవి తీసుకుని దగ్గరలో ఉన్న వాగు వద్దకు వెళ్ళి ముందు చంకల్లో, గడ్డం, మీసాలు, చివరికి మడ్డ చుట్టూ ఆతులు మొత్తం క్లీన్ చేసుకున్నాను. వాగులో దిగి సబ్బుతో తనివితీరా స్నానం చేశాను. వల్లిచిన బట్టలు వేసుకున్నాను, ఫర్వాలేదు బాగానే సరిపోయింది. వాళ్లదగ్గరకు వెళ్ళేసరికి నన్ను చూసి ఆశ్చర్యం తో నోరు తెరిచారు, చాలా హ్యాండ్సమ్ గా వున్నావు మాన్ అన్నారు. నేను అడవిలోకి వెళ్లి 3 కుందేళ్లు వేటాడి తెచ్చి నిప్పులపై కాల్చి వాళ్లకు ఇచ్చాను. వాళ్ళందరూ సంతోషించారు, వాళ్ళతో నేను వెళతాను అంటే ఇంకో 2 రోజుల్లో మా కాంప్ ఐ పోతుంది, మాతో పాటె సిటీకి తీసుకెలాటం అన్నారు. నేను సరే అని వాళ్ళతో పాటే ఉన్నాను, నన్ను బాగా చూసుకున్నారు, శంకర్ అంటూ. వాళ్ళల్లో ఒక అబ్బాయి తేజ, అతనికి నేను బాగా నచ్చాను, నాతో పాటె ఉండివాడు, ఈ రెండు రోజులు ఒక్క నిమిషం కూడా వదలకుండా నాతోనే ఉన్నాడు. తేజ :  శంకర్ నువ్వు నాతో పాటుగా వచ్చేయి, నీకు ఎవరు లేరుగా వెల్లదానికి అన్నాడు. నేను వచ్చి ఎం చేయాలి నీతో పాటుగా అన్నాను. మా దాడికి మంచి పలుకుబడి ఉంది, నిన్ను ఎక్కడైనా పనిలో పెట్టిస్తారు అన్నాడు. నాకు ఎ పని రాదు అన్న నీకెందుకు అన్ని నేను చూసుకుంటాను అని చెప్పి, సెల్ ఫోన్ తీసుకుని టెంట్ బయటికి వెళ్లి చాలాసేపు మాట్లాడాడు. కాసేపటికి టెంట్ లోకి వచ్చి శంకర్ నీగురించి దాడికి చెప్పాను, నిన్ను వెంట తీసుకురా అన్నారు అని సంతోషంగా చెప్పాడు. 2 రోజులు గడిచాక  వాళ్ళతో పాటు సిటీకి బయలుదేరాను. నా జీవితంలో మొదటిసారి అంతమంది జనాన్ని చూడడం, అంత ఉరుకులు, పరుగులు, పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్, కార్ లు, బైకులు, ఆ వింత ప్రపంచం లోకి తేజతో పాటుగా అడుగుపెట్టాను. అమ్మాయిలు, ఆంటీలు, రకరకాలైన బట్టలు వాళ్ళను చూస్తుంటే ఎలాగో అనిపిస్తుంది, మడ్డ టైట్ అవుతుంది. మేము  ఇంటికి చేరెవరకు రాత్రి 10 దాటింది. తేజ వాళ్ళ ఫామిలీ ఉండేది చాలా పెద్ద అపార్టుమెంట్ లో, నన్ను కింద సెర్వెంట్స్ క్వార్టర్స్ లో ఉండమని తేజ వాళ్ళ డాడీ చెప్పారు అని తేజ చెప్పాడు. నేను రూంలోకి వెళ్లి మంచంపై హాయిగా పడుకున్న, వచ్చేటప్పుడు హోటల్లో తినేసాము. ఉదయం లేచి ఫ్రెష్ అయ్యాక తేజ కోసం ఎదురుచూస్తున్న, 8 గంటల తర్వాత తేజ నా రూమ్ లోకి వచ్చాడు. ఎలా ఉంది నిద్ర పెట్టిందా అన్నడు. నేను తల ఊపాను. పద శంకర్ నిన్ను డాడీకి పరిచయం చేస్తాను అని వెంట తీసుకెళ్లాడు. తేజ వాళ్ళు ఉండేది 16 ఫ్లోర్ , లిఫ్ట్ లో తీసుకెళ్లాడు తేజ వల్ల డాడీ పేరు.  ఆనంద్,  ఏజ్ 55, కాస్త లావు బొర్రా కూడా ఉంది. తేజ అమ్మ పేరు.  సునంద. ఏజ్ 45  మంచి ఫిగర్ మైంటైన్ చేస్తుంది తేజ అక్క పేరు.  వైశాలి ఏజ్ 24 ఇంకా చదువుకుంటుంది. అద్భుతమైన ఫిగర్. అడవుల్లో ఎండకు ఎండి, వానకు తడిసి, బండబరి పోయిన నా శరీరం, వల్ల సుకుమారమైన శరీరాలతో పోల్చుకుంటే నాకు చిత్రం గా అనిపిస్తుంది. ఆనంద్ నా గురించి అన్ని వివరాలు అడిగాడు, కొంతకాలం కింద watchman తో పాటుగా వుంటూ పని నేర్చుకో ప్రస్తుతం అన్నాడు. నేను సరే అన్నాను ఆనంద్ watchman కు ఫోన్ చేసి నా గురించి చెప్పి తనతో పాటు నన్ను కూడా తోడు ఉంచుకుని అన్ని పనులు నేర్పించు అని చెప్పాడు. ఆనంద్ ఈ అపార్ట్మెంట్ కు సెక్రటరీ కాబట్టి అతను చెప్పింది వినాల్సిందే. నేను వస్తుంటే ఆనంద్ కొంత డబ్బు నాకు ఇచ్చి ముందు హెయిర్ కటింగ్ చేయించుకో  అన్నాడు. నేను తేజ ఇద్దరం లిఫ్ట్ ఎక్కి కిందికి వచ్చాము, తేజ నాకు వీలైనంత వరకు అన్ని అర్ధం అయ్యేలా చెపుతున్నాడు. తేజ నన్ను సెలూన్ కు తీసుకెళ్లి మిలిటరీ కటింగ్, షేవింగ్ చేయించాడు, స్నానం చేసేవరకు తన పాత డ్రెస్సులు 5 జతలు తెచ్చి ఇచ్చాడు, జీన్స్, టీ షర్ట్స్ వాటిల్లో నేను చాలా స్మార్ట్ గా కనిపిస్తున్నాను అని తేజ అన్నాడు. వాచమన్ పేరు రంగయ్య, వయసు 55 వుండొచ్చు, భార్య లేదు. కొడుకు కూడా తనతో పాటె పనిచేస్తాడు, తనపేరు రాజు, ఏజ్ 33 రాజు భార్య పేరు సునీత ఏజ్ 24, పెళ్ళి అయ్యి 2 ఏండ్లు అయ్యాయి, పిల్లలు లేరు ఇప్పటివరకు. అపార్టుమెంట్ల కొంతమంది ఇళ్లల్లో పని చేస్తుంది, మనిషి బాగుంటుంది. నన్ను తేజ రంగయ్య ఫామిలీ వాళ్లకు పరిచయం చేశాడు. రంగయ్య, రాజు, సునీత నా గురించి తెలుసుకుని నేను అనాథను అని నన్ను బాగానే చూసుకునే వాళ్ళు.

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *