దశ తిరిగితే 8

By | July 17, 2021
telugu sex stories దశ తిరిగితే 8 అయితే రెడీగా ఉండు, ' మన ' ఆయన్ని పంపిస్తాను. ఆ మాటకు రమ్య సిగ్గు పడింది. రమ్య జీన్స్, షర్ట్ వేసుకుని వచ్చింది, సునంద బీరువా తెరచి తెల్ల చీర,ఎర్ర బార్డర్ ఉంది తీసి, మ్యాచింగ్ జాకెట్ , లంగా తీసి రమ్యను ఇచ్చి ఇవి కట్టుకో అని చెప్పి సునంద నా రూంలోకి వచ్చింది, ఏమైంది అదిగావా నీ డౌట్ అని ఆడిగాను, తను చేసింది కరెక్ట్, ఏ అమ్మాయి అయిన ఇష్టపడ్డవాడితోనే కలుస్తుంది, నా కొడుకు రమ్యను అనుభవించాలి అనుకున్నాడు కానీ

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *