ఫన్ ఫక్ ఫాంటసీ 140

By | April 17, 2021
telugu sex stories ఫన్ ఫక్ ఫాంటసీ 140 కోరి వచ్చిన ఆడదాన్ని సుఖపెట్టకపోతే మగాడి జీవితమే వేష్ట్ అని అనుకొని రష్మీని నా మీదకు లాక్కున్నా. రష్మీ పెదాలని అందుకుంటూ తనని నలపటం మొదలెట్టాను. తనని లేపి సోఫాలోంచి నేను కూడా లేచి నా బట్టలన్నీ విప్పేసి, అండర్ వేర్ తో మాత్రమే ఉన్నాను. బట్టలు విప్పేసేటప్పు రష్మీ నా వైపు తీక్షణంగా చూసింది. ఇందాక మత్తు మైకం లో సరిగా అబ్జర్వ్ చేయలేదు కాని ఇప్పుడి రష్మీ నన్ను పై నుంచి కింద వరకు దీక్షగా చూసింది. పెద్ద చాతి బలమైన తొడలు, బాగా ఉబ్బి ముందుకు పొడుచుకు వచ్చిన నా డ్రాయర్.  నన్నే చూస్తున్న రష్మీని చూసి “ఏంటి అల చూస్తున్నావు” అని అడిగాను. రష్మీ సమాదానం చెప్పలేదు, కాని నా డ్రాయర్ మీద నుంచి చూపు మరల్చలేదు నేను ఇంక ఆలస్యం చేయక టక్ మని డ్రాయర్

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *