ఫన్ ఫక్ ఫాంటసీ 143

By | May 5, 2021
telugu sex stories ఫన్ ఫక్ ఫాంటసీ 143 మొదటిసారి ప్రగ్యా గుద్దరికం చేయబోతున్నానే ఆనందం నా అంగాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది. ఇంకా నిగిడి ఎగిరెగిరి పడుతున్నాడు. ఒంగి ఉన్న ప్రగ్యాని లేపి నా వైపుకు తిప్పుకున్నాను. ఒకరిని చూసి ఒకరం పూర్తిగా ఆత్రుతగా వున్నాము. మెల్లిగా నా వయిపు లాక్కున్నాను ప్రగ్యాని. ఆమె ఎటువంటి ప్రతిఘటనలేకుండా నా దగ్గరికి జరిగి దాదాపుగా నా మీదకి ఎగబాకీ నట్టు తన నగ్నశరీరాన్ని నాకు ఆనించింది. మెత్తని ఆమె గుండెలు నా రొమ్ముకి అదుముకోగానే నాకు వొళ్ళంతా జలదరించింది. ఆమె భుజం మీద చెయ్యివేసి తనని ఇంక గాడంగా అదుముకున్నాను నేను. గాడంగా ముద్దు పెట్టుకున్న నన్ను తన మెత్తని చేతి వేళ్ల గోళ్లతో నిమురుతూ కిందకి వెళ్లి నా అంగాన్ని అందుకుంది. “ఎన్ని రోజులయిందిరా దీన్ని ముట్టుకొని” అని గట్టిగా ఒత్తింది. ప్రగ్యా చేయి పడగానె జిల్లు మంది నాకు. అంగాన్ని అందుకుంది. అది

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *