ఫన్ ఫక్ ఫాంటసీ 144

By | May 9, 2021
telugu sex stories ఫన్ ఫక్ ఫాంటసీ 144 ప్రగ్యాకి సారీ చెప్పాలి అని రూము చేరుకున్న నాకు లోపలికి వెళ్లేసరికి రూమంతా నిశ్శబ్దంగా ఉంది. ప్రగ్యా ఎక్కడా అని వెతుకుతూ బెడ్రూం దెగ్గరికి వెళ్లాను. మెల్లిగా బెడ్రూం లొకి వెళ్లేసరికి తను బెడ్ పైన ఉంది. నిద్రనటిస్తొంది అర్దమయింది. కుడిచేతిని నుదురుమీదుగా పెట్టి, ఏడమ చేతిని రొమ్ముల కిందుగా పెట్టి, కళ్ళు మూసుకొని పడుకొని ఉంది. రెండు పాదాలను దగ్గరకు మెలేసి..ఏమి తెలియని అమాయకురాలి పొజ్ ఇస్తూ వెల్లికిలా పడుకొని ఉంది. “ప్రగ్యా..” అని నెమ్మదిగా పిలిచాను. తన నుండి ఏం రెస్పాంస్ లేదు. బెడ్  

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *