ఫన్ ఫక్ ఫాంటసీ 16

By | June 27, 2020
telugu sex stories ఫన్ ఫక్ ఫాంటసీ 16 దెగ్గరగా వచ్చిన నాకు అక్క మాటలు వినపడ్లేదు. నా చూపులు అక్క నడుము మడతలకి అతుక్కుపోయాయి. తన కను చివరన నన్ను గమనిస్తు, “వెధవా, ఏంటా దొంగ చూపులు? అయినా సిగ్గులేదు అక్కని అలా చూడటానికి” అని పైకి అనాలనుకున్నా… మనస్సులోనె నవ్వుకొని టీ రెడీ చేసి నా వైపు తిరిగింది. సడెన్ గా తల ఎత్తి అక్క వైపు చూసాను. వేడి వేడి గా ఇదిగో అంది అని నాకొక కప్పు ఇచ్చింది. వేడి వేడిగా నీ నడుము ఉండగా బోడి ఈ టీ కప్పు ఎవడికి కావాలి అని గొనుగుతూ కప్పు 

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *