ఫన్ ఫక్ ఫాంటసీ 24

By | July 20, 2020
telugu sex stories ఫన్ ఫక్ ఫాంటసీ 24 ఆ మాటలు విన్న నాకు ఆనందానికి అవదలు లేవు. అక్క మాత్రం కంగారుగా పూజారితో ఏదో అనబోతుంటే నేను మద్యలో కలగచేసుకొని,… “మహాప్రసాదం స్వామి. అంతా దైవేశ్చ. మా ఇద్దరిని కలిసి జీవించమని ఆ దేవుడి ఆగ్న్య. కాని మా ఇద్దరిని కలకాలం కలిసి సంతోషంగా ఉండడానికి ఏమన్నా చేయాలా స్వామీ”? అని అక్కకి మాట్లాడే చాంస్ ఇవ్వకుండా టక టకా పూజారితో అడిగా. అదేంటి నాయనా, మీరు చూస్తే కొత్తగా పెళ్ళైన దంపతుల్లా ఉన్నారు. మీ సంతోషానికి ఏమైంది? ఈసారి అక్క నా కంటే ముందుగా, “అదేమి లేదు పూజారి గారు. అస్సలు మేము”…అక్క వాక్యం పూర్తి చేసేలోపే నేను అందుకొని, స్వామి, మేము బాగానే ఉన్నాము, కాని ఏవో చిన్న చిన్న

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *