ఫన్ ఫక్ ఫాంటసీ 32

By | August 10, 2020
telugu sex stories ఫన్ ఫక్ ఫాంటసీ 32 హెల్లో సార్, నన్ను ప్రసాద్ సార్ పంపారు, మీ స్పెషల్ ఈవెంట్ కోసం. ప్రసాద్ ఎవరబ్బా అనుకుంటుండగా నిన్న సమ్ము చెప్పిన విషయం గుర్తొచింది. ఒహ్ కం ఇన్, ఐ యాం అభి .... మీరు… హాయ్ ఐ యాం మెహ్రీన్… మై ఫ్రెండ్స్ కాల్ మి మెర్రి. మెర్రి ఏంటే జెర్రి లాగా అనుకొని…ఒహ్ మెర్రి నైస్ నేమ్ లైక్ యు.  మెహ్రీన్ నవ్వి థాంక్యు అని ఒక బాగ్ తో నాతో లోపలికి వచ్చింది. నేను డొర్ వేసి ముందు తను నడుస్తుంటే వెనకాలె నేను నడుస్తున్నా. మాంచి బలిసిన గుద్దలు తిప్పుకుంటూ నడుస్తున్న మెహ్రీన్ ను చూసి సమ్ము మంచి పిట్టనే పంపిందే. మనసులోనె ధాంక్స్ చెప్పాను. తన ఒంపు సొంపులు చూస్తూ “దే..వు…డా ఏముంది పిట్ట అని పొరపాటున పైకి అనేసా”.  మెహ్రీన్ వెనక్కి తిరిగింది. సారీ చెప్పేలోపల, మెహ్రీన్, “డోంట్ వరీ మా 

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *