ఫన్ ఫక్ ఫాంటసీ 35

By | August 16, 2020
telugu sex stories ఫన్ ఫక్ ఫాంటసీ 35 నేనుః ఏమి లేదు… ఏమి లేదు అని ఏదో కవర్ చేసా. మెర్రీ వైపు చూసీ సారీ అన్న బావనతో. మెర్రీః ఏమి లేదు కాజల్. కిందకి దిగబోతుంటే టేబుల్ కొట్టుకుంది. అక్కః అయ్యో, నొప్పిగా ఉందా. మెర్రిః లేదు. ఓకే. అక్కః సరే ఇంక అయిపోయిందా మసాజ్? మెహ్రీన్ః వెనక వైపు అయిపోయింది, ఇంక ముందు సైడు ఉంది అక్కః వెనక వైపు చేస్తేనే స్వర్గం కనిపిచ్చింది. ఇక ముందు వైపు కూడానా? ఒద్దులే ఇక చాలు నేనుః అదేంటి అక్క. నేను మొత్తం నేర్చుకోవాలి కదా. రేపు నీకు కోరిక పుట్టు నన్ను మసాజ్ చేయమంటే సగం చేస్తే నువ్వు ఊరుకుంటావా మెర్రిః కరెక్టే కాజల్. మసాజ్ అనేది శరీరం తో పాటు మనసుకు కూడా హాయి కలిగిస్తుంది. సగం సగం చేస్తే అదొక వెల్తీగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి ముందు కూడా చేపిచ్చుకోండి ఆ తరువాత

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *