ఫన్ ఫక్ ఫాంటసీ 4

By | May 1, 2020
telugu sex stories ఫన్ ఫక్ ఫాంటసీ 4 ఎవరికి కనపడకుండా ఒక ట్రైల్ రూం లొ దూరి అక్క కొసం వెతుకుతున్న. కొంచెం సేపు వెయిట్ చెసాక నేను ఉన్న ట్రైల్ రూం ముందుగా వెల్తుంది. నేనుః ఆక్కా ఆక్కాః ఎక్కడికి వెల్లావురా ఇంతసేపు నేనుః షాపు వాడిని బతిమిలాడి వచ్చెసరికి ఇంతసేపైంది. ఆక్కాః సరే, రా ఇక్కడ ఉన్నావేంటి. నాకు హెల్ప్ చెయ్యి. ఇక్కడ అన్నీ కొత్తగా ఉన్నాయి. అక్కని ట్రైల్ రూం లోపలికి లాగి డోర్ మూసేసాను. ఎవరు చూడకుండ. కాని ట్రైల్ రూం చాలా చిన్నగ ఉంది. ఒకరికి ఎక్కువ ఇద్దరికి తక్కువ అన్నట్లు. అక్కః ఏమైంది రా? ఎందుకు డోర్ వేసావు? నేనుః అక్క, నెను ఒక కండిషన్ మీద లోపలికి వచ్చా. నన్ను ఎవరు చూడకూడదు ఇక్కడ. అలా అయితెనె నీకు హెల్ప్ చేయచ్చు. లేకపోతె నాకు హెల్ప్ చేసిన అమ్మాయి ఉద్యోగానికే ప్రమాదం. అక్కః సరే, ఇప్పుడెలా? నేనుః నీకు కావల్సినవి దొరికాయ? అక్కః ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలో తెలియట్లేదు. అన్నీ బాగున్నాయి. నేనుః నీకు నచ్చినవి కొన్ని తీసుకొని ఇక్కడికి రా అక్కః కాని సైజ్ ప్రకారం సర్ది ఉన్నయి. నేను ఏది తీసుకోవలో? నేనుః అక్కా నీ బ్రా సైజ్ తేలీదా? అక్కః (అమాయకంగ ఫెస్ పెట్టి సిగ్గుతో…) తెలీదు రా. ఇప్పుడెలా? నాకేమో ఇక్కడ చాలా నచ్చినై. నేనుః (ఆలోచిస్తూ పక్కకి చూసా, అక్కడ ఒక టెపు ఉంది) అక్క, నీ మొర ఆ దెవుడు విన్నట్లు ఉందె, ఇక్కడ ఒక టెపు ఉంది చూడు. కావాలంటె నీ సైజ్ నేను కొలుస్తాను. అక్కః నువ్వా? అది... అది…. నేనుః అబ్బా మనకి ఎక్కువగా టైం లేదక్క. తొందరగ, మళ్ళి ఎవరైన చూస్తారు. అక్కని ఆలోచించకుండ తొందరపెట్టేసరికి సరే అని అనింది. అక్క అటు తిరిగి నిలబడింది. ట్రైల్ రూం చిన్నదవటం వలన నేను

పూర్తి ఆడియో స్టోరీ వినడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *