ఫన్ ఫక్ ఫాంటసీ 5

By | May 7, 2020
telugu sex stories ఫన్ ఫక్ ఫాంటసీ 5 రోజంత జరిగినవి గుర్తుకు తెచ్చుకుంటు ఒక కునుకు తీద్దామని మంచమెక్కాను. మంచిగా నిద్రపట్టేసింది. అక్క వచ్చి నిద్ర లేపేవరకు బాగా నిద్ర పట్టింది. ఆక్క, “లేరా, అన్నం తిందూకాని. కొంచెం ఫ్రెషప్ అయి రా” అని చెప్పి కిందకు వెళ్ళిపోయింది. అన్నం తిన్నసేపు అక్క నాతొ ఏమి మాట్లాడలేదు. రూం లోకి వెళ్ళి లైట్ ఆపి పడుకుంది. సరే నేను కూడ ఏదొ తినేసి నా రూం కి వెళ్ళి పడుకున్న. పొద్దున్నె అదే సీను. నాకు చాలా బాదేసింది అక్క నాతొ మాట్లాడకపోయెసరికి. ఇంక ఉండబట్టలేక ఆక్కతొ… నేనుః సారి అక్క, నేను అలా చేసి ఉండవలసింది కాదు. అక్కః నువ్వు చేసిన పని ఏమన్నా బాగుందా? అసలు నీకు మతి ఉందా? అక్కని అని కూడ చూడకుండ అలా చేస్తావ? నేనుః నేను కావలని చేయలెదక్క, ఆ క్షణం లొ నా ప్రమేయం లేకుండా అలా జరిగిపోయింది. అయినా నేను అలా చేయటం తప్పె, నన్ను క్షమించు. అంతే కాని నాతొ మాట్లాడకుండ మాత్రం ఉండద్దు ప్లీజ్ అని కొంచెం బాదగ చెప్పా. ఆక్కకి నా మీద కొంచెం జాలేసింది. అయినా జరిగినదాంట్లొ వాడి తప్పేముంది. ఉంటే ఇద్దరిది ఉండాలి. అయినా ఆ కొద్ది క్షణాలు నాక్కూడా స్వర్గాన్ని చూపించాయి. పడుకొని ఉన్న నా ఆడతనం మళ్ళి గుర్తుచేసాడు. ఇంత చేసినవాడి మీద ఎందుకు కోపం. కాని వాడు నా తమ్ముడు, ఇలాంటి ఆలోచనలు రాకూడదు అని తన్ని తను స్తిమితపర్చుకొని పైకి మాత్రం…. ఆక్కః సరేలే, ఈసారికి ఈ విషయం ఇంతటితో వదిలై. మళ్ళి ఈ పొరపాటు జరగకుండా చూస్కొ. హమ్మయ్యా అనుకొని, “సరే ఈ రోజు సండే

పూర్తి ఆడియో స్టోరీ వినడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *