ఫన్ ఫక్ ఫాంటసీ 120

By | February 9, 2021
telugu sex stories ఫన్ ఫక్ ఫాంటసీ 120 వాడు లోపలికి వచ్చేసరికి నా చేయి నా స్కర్ట్ లోపల ఉంది. తలుపు తెరుచుకోగానె నా చేతిని తీసేసాకాని నా స్కర్ట్ ఇంకా పైకే ఉండిపోయింది. ఖచ్చితంగా నా పూ.. కనిపిచ్చి ఉండాలి. కాని వాడి కంగారుతో ముందు లోపలికి వచ్చి…“ఏం చేస్తున్నావు నా రూం లో. అస్సలేంటి ఆ డ్రెస్, అమ్మాయివేనా, తమ్ముడి ముందు అలానేనా ఉండేది”“రా రా అమాయక చక్రవర్తి. నా సంగతి పక్కన పెట్టు. నీ గురించి ఏమో అనుకున్నా, కనపడవు కాని నీ దెగ్గర చాలా విషయాలు ఉన్నాయి రా”“నేనేమి చేసాను, నువ్వు ముందు అసలు బట్టలేసుకో

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *