ఫన్ ఫక్ ఫాంటసీ 42

By | September 4, 2020
telugu sex stories ఫన్ ఫక్ ఫాంటసీ 42 అని నన్ను వారించబోయెంతలో మళ్ళీ తన పైటను లాగాను. ఈసారి ఇంకొక రౌండు తిరిగింది. ఆమె ఒంటి మీద ఉండాల్సిన చీర నా చేతిలోకి వచ్చింది. అది ఒంటి పొర చీర. ఎంతసేపు ఆపగలం, ఎప్పటికైనా జారాల్సిందే కదా అని ఆ స్తనద్వయం నాకేసి చూస్తు తమ ఓటమిని ఒప్పుకున్నాయి. నేను అలా తన చీరని లాగేస్తానని ఊహించని అక్క సిగ్గు పడుతూ తన చేతులను తన స్తనాలకు అడ్డంగా పెట్టుకుని నిల్చున్నది. తన తమ్ముడు ఈపాటికే పూర్తిగా నగ్నంగా చూసి ఉన్నా ఎందుకో తన ముందు ఈ రాత్రి సిగ్గుగా ఉంది. అందుకే నిజమైన మొగుడి ముందు ఎలా సిగ్గు పడాలో అలా ప్రవర్తిస్తుంది.   అక్క చీరని కిందకు విసిరేసి ఆమె ముందుకు వచ్చి జాకెట్ కి అడ్డంగా ఉన్న ఆమె చేతులను తీసేసా. హ్మ్మ్…చీర నలగకూడదు కాని ఈ అక్కను నలపచ్చా. ఎంత పాపం తెలుసా అని మళ్ళీ చేతుల్ని తన ఎత్తుల్ని కాపాడుకుంటుంది నన్ను ఊరించి ఊరించి చంపుతున్న ఈ అక్కను నలపటం కాదు, పిప్పి పిప్పి చేసినా పాపం తగలదు. అని అక్క చేతులను తీసి నా నడుము మీద వేసుకున్నాను. చూడక్కా, నువ్వు మాటి మాటికి దాస్తున్న ఈ బంతులు మాత్రం

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *