ఫన్ ఫక్ ఫాంటసీ 61

By | October 2, 2020
telugu sex stories ఫన్ ఫక్ ఫాంటసీ 61 తను నన్ను లేపుతుంటె… లేచి …. తెల్లటి షిఫాన్ చీర కట్టుకొని, చంద్ర బింబం లాంటి మొహం, దాని మీద అదే చెరగని అందమైన నవ్వు. చూడగానె...అహా ఏమి అద్రుష్టం నాది అని తన్ని వడిలొ లాక్కోపోయా. చెంగున వెనెక్కి దూకి…ఆగాగు. నువ్వు చేసినదానికి కిందంత పచ్చడయింది. ఇప్పుడె స్నానం చేసివచ్చా. మళ్ళి నన్ను చంపమాకు. పైగా పిచ్చ పిచ్చగా ఆకలేస్తుంది. తొందరగా రెడి అయి రా. ఆకలన్న మాట వినగనే ఎక్కడలేని ఆకలి గుర్తుకొచ్చింది. బాగా కష్టపడ్డా కదా. తుర్రుమని బాత్రూములొ దురీ పది నిమిషాల్లొ తయరయి వచ్ఛా. ఇద్దరం కలిసి కడుపు నిండా తిని కాఫీ తాగుతూ…నేనుః తాంక్స్ అండి. నాకు ఇంత పెద్ద గిఫ్ట్ ఇచ్చారు స్నేహః ధాంక్స్ నేనె నీకు చెప్పలి. నాలొ పడుకొని ఉన్న కామాన్ని తట్టి లేపావు. ఎప్పుడు ఇంత సుఖం పొందలేదు. నిజం చెప్పాలంటె ఫష్ట్ టైమయిన నా మొగుడు కంటె బాగా చేసావు. నిన్న ఆ గూండా గాడి దెగ్గర సైట్ హెల్ప్ చేసావు, ఇప్పుడు నా పొలాన్ని దున్ని నన్ను వశం చేసుకున్నావు. నీకు ఇంకా

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *