ఫన్ ఫక్ ఫాంటసీ 82

By | November 16, 2020
telugu sex stories ఫన్ ఫక్ ఫాంటసీ 82 తను చెప్పింది విని నాకు బుర్ర తిరిగింది. చాలా బాధనిపిచ్చింది. కాని ఇప్పుడు నెను ఏమి చేయలేను తన్ని ఆపడానికి. అయినా నేను చెప్పినా వింటుందా? కాని నా వల్ల తనకి చేయగలిగింది ఒకే ఒక్క సహాయం తనను తల్లిని చేయడం. వీలయితే తనకి సుఖపెట్టి తన కడుపులో ఒక కాయ పడేయటం. మన శాయశక్తులా ప్రయత్నిద్దాము, ఆ తరువాత భగవంతుడి దయ అని అనుకున్నా.నేను ఏమి మాట్లాడాలొ అర్దం కావట్లేదు ప్రగ్యా. నెను ఇప్పుడు ఏమి చెప్పినా నీ డెసిషన్ మారదు అని తెలుసు. కాని ఈ ఫ్రెండ్ నీకోసం ఎప్పుడు ఉంటాడని మాత్రం మర్చిపోవద్దు.మా ఈ సెంటిమెంట్ వాతవర్నాన్ని బ్రేక్ చేస్తు….  ట్రింగ్ ట్రింగ్… బయట రూం సర్వీస్, మా ఫుడ్ ఆర్డర్ తెచ్చినట్లున్నాడు. ప్రగ్యా అవతారం చూస్తె అక్కడె పడేసి దెంగుతాడు, అలా ఉంది ప్రగ్యా. తనని ఆపి, నేనే ఫాష్ట్ గా షార్ట్ వేసుకొని డోర్ దెగ్గరికి వెళ్ళి ఫుడ్ తీసుకొని, బిల్ పే చేసి, వాడికి టిప్ 

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *