నా కధ ఇదే 20

By | February 6, 2021
telugu sex stories నా కధ ఇదే 20 ఇంకా నేను శ్రీను గాడు తో పాటు weekend ప్లాన్ మార్చి friday night Saturday night శృతి వాళ్ళతో పాటు కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తూ, Saturday night మళ్ళీ అక్కడ నుంచి వెళ్లి అన్న ఫ్లాట్ కి వచ్చి Sunday వాళ్ళతో పాటు కలిసి ఉండేలాగా ప్లాన్ చేస్తున్న,అలా ఒక రెండు మూడు వారాలు గడిచాయి,ఇంకా మళ్ళీ ఒక రోజు Saturday night నేను అన్న ఫ్లాట్ లో వచ్చి కాలింగ్ బెల్ కొట్టగానే ,అప్పుడు అన్న వయసు వున ఒక అతను వచ్చి డోర్ ఓపెన్ చేసాడు,నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది,నేను లోపలకి వెళ్లి పోయి అక్కడ అన్న విశాల్ కోసం 

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *