నా కధ ఇదే 4

By | January 1, 2021
telugu sex stories నా కధ ఇదే 4 నేను సుభద్ర ఇద్దరూ కలిసి ఒక్కరినీ ఒక్కరూ చూస్తూ అలాగే నిలబడి పోయి ఉన్నాం, అప్పుడు తను నా వైపు చూసి నాతోసుభద్ర:ఇందకు ముందు ఎవరైనా ఎక్కవ అసలునేను ఆమె వైపు చూస్తూ నిలపడి పోయ ,మలి నాతో సుభద్ర:చెప్పి నేను: ఎవరూ దొరకలేదు కానీ అని కాస్తఎక్కువగా బాధపడుతుంటే నదిస్త ఉన్న సుభద్ర: హ్మ్మ్ సరే ఒక్కవెల దిరికి వుంటే ,నేను సుభద్ర వైపు చూస్తూ సుభద్ర:ఎం చేసెవడివి నేను: మీకు తెలుసా కదా మారి

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *