నా కధ ఇదే 8

By | January 10, 2021
telugu sex stories నా కధ ఇదే 8 సుభద్ర మార్నింగ్ లేచి,రెఢీ అయ్యి పోయి మాకోసం ఎదరు చూస్త ఉంది,నేను శ్రీను గాడు ఇద్దరూ కలిసి ఒకరు తరువాత ఒకరు వెళ్లి పోయి ఫ్రెష్ గా స్నానం చేసి వచ్చి,ఆఫీస్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ గా రెఢీ అయ్యి,వచ్చి మిగురం కలిసి Breakfast చేస్తా వున్న,ఇంకా కాసేపు తరువాత ముగురు కలిసి ఇందకి వచ్చి,నేను నా బైక్ మీద ఎక్కి కూర్చుని,శ్రీను సుభద్ర ఇద్దరినీ చూస్తూ అలాగే వాళ్ళకి చెప్పి అక్కడ నుంచి వేగంగా ఆఫీస్ వెళ్ళాను,శ్రీను గాడు వల్ల అమ్మ తో పాటు రలివే స్టేషన్ లో ట్రైన్ లో ఎక్కుచి అక్కడ నుంచి,ఆఫీస్ వచ్చి చేరాడు,నన్ను చూడగానే రేఖ 

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *