నా కధ ఇదే 9

By | January 12, 2021
telugu sex stories నా కధ ఇదే 9 అని చెప్పగా నేను ఇంటికి వెళ్ళి కాసేపు తరువాత ఫ్రెష్ గా స్నానం చేసి డ్రెస్ మార్చుకొని వరుణ్ తో పాటు పైకి వెళ్ళాను,నేను:ఎంటి రా బాబు చెప్పు వరుణ్:సరే సరే మీరు చేస్తారా లేదా అని చెప్పండి. నేను:నువ్వు ముందు Surprise ఎంటి అని చెప్పు వరుణ్:లేదు మీరు చెప్పండి ఇంకా నేను కూడా అలాగే నిలబడి కాసేపు వడి వైపు చూసి నేను:హ్మ్మ్ అలాగే చేస్తా అని చెప్పి వరుణ్:చాలా చాలా థాంక్స్ నేను: ఎప్పుడైనా చెప్పురావరుణ్:అది ఆంటీ Character నా అమ్మ

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *