నా సహాయానికి 11

By | July 13, 2021
telugu sex stories నా సహాయానికి 11 ఉష నువు లోపలకి వచ్చావా అంటే అది ఫోన్ మర్చిపోతే తీసుకోవటానికి వచ్చ మేడం అని బయం గా చెప్పింది, ఇంకా ఉష చూసావా అంది చిత్ర తల దించుకొని మళ్ళీ తల ఎత్తి అవును అన్నట్లు తల వూపింది, ఎం లేదు చిత్ర చాలా years తర్వాత కలిశాం కదా మధు కి చిన్న ట్రీట్, నువు మర్చిపో అని నవ్వి నన్ను ఆక్కడకి తీసుకు వెళ్లి కూర్చో పెట్టింది. ఒకసారి చిత్ర నేను వెళ్లి వాళ్ల నాన్నను చూసి వచ్చాం, చిత్ర నన్ను ఇంట్లో డ్రాప్ చెయ్యమంది హాస్పిటల్ లో వాల్ల మదర్ వున్నారు, సరే ఉష కి చెప్పి వెళ్దాం అని ఉష దగ్గరకి వెళ్తే ఎరా మే ఆవిడ్ని చూపించవా అని నేను కూడా వస్తా అంది ఉష, సరే చిత్ర నే డ్రాప్ చేసి నేను పాప ఉష ఇంటికి బయలుదేరాం, చిత్ర కార్ లో ఉన్నంత సేపు

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *