నా సహాయానికి 13

By | July 25, 2021
telugu sex stories నా సహాయానికి 13 నా కన్యత్వాన్ని మా ఆయనికి అర్పిద్దం అని ఎంత అసగ శోభనం గదిలోకి అడుగుపెట్టా నో అంత నిరాశ నాకు ఎదురయింది,  స్నేహ ఏడుస్తూ వుంది, చూడు స్నేహ సూర్య లోక జ్ఞానం లేనివాడు అమాయకుడు కొంచం తింగరి అంతే కానీ నువు అనుకున్నట్లు పనికిరనివాడు కాదు, కానీ నువ్వే ముందు స్టెప్ తీసుకోని సూర్య కి అలవాటు చెయ్యాలి, నీ డామినేషన్ వుండాలి గదిలో, నేను అల అనుకునే ముందు స్టెప్ తీసుకొని తనని ముద్దులతో హగ్ లతో నా నగ్నత్వం చూపించి మరీ రెచ్చ గొట్టను, తనకి నేను చేసే పనులకి నన్ను అల చూసినప్పుడు అంగం గట్టి పడింది, నాకు సంతోషం వచ్చి నేను నాది చూపించి దానిలో పెత్తమన్నను, దానికి ఆయన చెప్పిన ఆన్సర్ విని నా మైండ్ బ్లాక్ అయ్యింది, నాకు తెలిసి ప్రపంచం లో ఎవ్వరికీ ఇలాంటి అనుమానం వచ్చి వుండదు, నేను అక్కడ పెట్టమంటే ఆయన పెట్టకుండా పక్కకి వెళ్లి పడుకున్నాడు, ఏమీ అయ్యింది అని అంటే అక్కడ పెడితే నాది ఇరుక్కు పోతే ఎంటి

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *