నా సహాయానికి 14

By | July 27, 2021
telugu sex stories నా సహాయానికి 14 మొబైల్ చూడగానే సరళ నుండి చాలా మిస్ calls వున్నాయి, 6 hours నేను స్నేహ దగ్గర గడిపాను, సరళ కి ఫోన్ చేసి సారీ సరళ రేపు కలుద్దాం కుదరలేదు ఫోన్ సైలెంట్ లో వుంది sorry ani చెప్ప, అయ్యె పర్వాలేదు రేపు కలుద్దాం లెండి, థాంక్స్ చెప్పి call cut చేసి ఇంటికి బయలుదేరాను. ఇంటికి వెళ్ళి పాపతో ఆడుకొని భోజనం చేసి పాప నీ పడుకో పెట్టీ నేను వర్ష కొంచం సేపు ప్రేమగా మాట్లాడుకొని నేను, నా గుండెల పైన వర్ష హాయిగా పడుకున్నాం, మార్నింగ్ లేచి ఫ్రెష్ అయ్యి చిత్ర నీ చూడాలని నేనే పాప నీ స్కూల్ లో డ్రాప్ చెయ్యటానికి వెళ్ళాను, స్కూల్ కి వెళ్ళాక నా కళ్ళు చిత్ర కోసం వెతుకుతున్నాయి వర్ష కనబడింది నన్ను చూసి ఫాస్ట్ గా

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *