నా సహాయానికి 4

By | June 16, 2021
telugu sex stories నా సహాయానికి 4 ఇంకా మా ఇంటికి వెళ్ళి స్నానం చేసి, పాప తో ఆడుకొని ఎలానో రాజీ వల్ల వొదిన అడగటం వల్ల one week office ki సెలవు పెట్టాను సడెన్ గా రాజీ వల్ల ఆయన వస్తున్నాడు అనగానే రాజీ వొదిన ఇష్టం లేకపోయినా పంపించింది, ఇంకా పాప తో ఆడుకొని సరదాగా మూవీకి వెళ్లి షాపింగ్ అది చేసి, డిన్నర్ కూడా బయట చేసి పాప పడుకున్నాక న బార్య కోరికలు నా కోరికలు మార్నింగ్ 2 వరకు తీర్చుకొని అలిసి పోయి పడుకున్నాం, పాప స్కూల్ లో గేమ్స్ కొన్ని culturel programs వుంటే పేరెంట్స్ తో రమ్మన్నారు ఎల్లుండి, నేను బయట ఎన్ని వేషాలు వేసినా ఉన్నంతలో న బార్య నీ పాప నీ బాగా సంతోషం గా చూసుకుంటూ వుంటా వాళ్ళంటే నాకు ప్రాణం, మా పాప చాలా ముద్దు ముద్దు గా మాట్లాడుతుంది అల్లరి ఎక్కువ, దానితో గడిపితే టైం అస్సలు తెలవదు, వాళ్ల ఇష్టాలు ఏమి కాదనను, ఇక ఈరొజు కూడా సెలవా కావటంతో పాప నీ స్కూల్ కి వెల్ల నివ్వకుండ, బయటకి వెళ్లి టిఫిన్ తెచ్చి తిన్నాం, కొంచం సేపు టీవీ చూస్తూ ఇద్దరం సరదాగా పాప తో ఆడుకుంటూ మధ్య మధ్య లో మా ఆవిడకి సైట్ కొడుతూ కొంచం సేపు గడిపాము, ఇంకా

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *