నా సహాయానికి 6

By | June 22, 2021
telugu sex stories నా సహాయానికి 6 నేను ఇంటికి వెళ్లి ఆలోచిస్తున్న, ఎవరు చంపి వుంటారు ఇక్కడ రాజీ కి తప్ప ఎవరికి అవసరం లేదు, రాజీ నాకు అబద్దం చెప్పదు, ఒక వేళ రాజీ నా దగ్గర ఏమి అయిన దాస్తుంద, చి చి ఎంటి రాజీ గురుంచి అల ఆలోచిస్తున్న, రాజీ న దగ్గర ఎది దచదు, ఆలోచిస్తూ పడుకోండి పోయా, మా ఆవిడ లేపితే బొంచేశి అల బయటకి వెళ్లి రాజీ కి ఫోన్ చేశా, తను బానే వుంది టెన్షన్ పడకుండా, ఈవెనింగ్ అయ్యిందీ సరే కావ్య కి ఫోన్ చేశా ఏమి అయిన తెలిసింది ఏమో అని, నా నంబర్ కావ్య దగ్గర లేదు, ఫోన్ చెయ్యగానే కావ్య ఎవరు అంది,నేను మధు నీ హా మధు చెప్పు నంబర్ ఎప్పుడో ఇస్తే ఇవ్వాళ కుదిరిందా చెయ్యటానికి ఎంటి విషయం అదే కేసు గురుంచి ఏమి అయిన తెలిసింది ఏమో అని, ఎంటి అంత ఇంట్రెస్ట్ కొంపతీసి నువ్వు ఏమైనా చంపవా ఎంటి అంది, హా అవును నేనే చంపాను అని నవ్వా, ప్రస్తు తనిఖీ కొన్ని తెలిశాయి, ఎంటి అన్న, వల్ల ఆవిడకి వూరు వెళ్తున్న అని చెప్పి మూవీకి వెళ్ళాడు కదా అక్కడ మాకు మూడు అనుమానాలు వున్నాయి, ఒకటి వల్ల ఆవిడ మీద అనుమానం వుండి అల చేసి వుండొచ్చు, ఇంకోటి

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *