నా సహాయానికి 7

By | June 26, 2021
telugu sex stories నా సహాయానికి 7 నైట్ వెళ్ళగానే తిని మా ఆవిడతో మాట్లాడుతూ పడుకున్నాను, ఉదయం లేచి చూస్తే రాజీ నిండి మిస్స్ కాల్ వుంది, కాల్ చేశాను కొంచం త్వరగా రండి గుడికి వెళ్దాం, ఎంటి విశేషం వచ్చాక చెప్తాను, ఫ్రెష్ అయ్యి రాజీ దగ్గరకి వెళ్ళాను, చూడగానే మతి పోయింది సారీ లో రతి దేవిలా వుంది, అలాగే చూస్తూ వుండి పోయా చూడ్డం ఆపితే ఇంకా గుడికి వెళ్దాం అని పాప ఎది అంటే ఇప్పుడే స్కూల్ వాన్ వెల్లోయింది మీరు వచ్చారు, సరే అని గుడి కి వెళ్ళాం దారిలో అడిగా ఇవ్వాళ నా పుట్టిన రోజు అంది అదేంటి రాజీ నిన్న చెప్పొచ్చు కదా రాత్రి ఇక్కడే వుండే వాడినీ, హ్యాపీ బర్త్డే అని ఇంకో చేత్తో రాజీ తల లాగి లిప్ కిస్ ఇచ్చాను వెంటనే మళ్ళీ road వైపు చూసి కార్ నడుపుతున్న రాజీ తల అల నే పట్టుకున్న ఇంకో చేతితో వదలండి గుడి కి వెళ్తున్నాం, నిన్ను ఇలా చూస్తుంటే వదల బుద్ధి అవట్లేదు రాజీ, సరే ఇంటికి వెళ్ళాక నే ఇష్టం అని నవ్వింది నేను వదిలేసాను, గుడి కి వెళ్లి కొన్ని పూలు తీసుకొని తలలో పెట్టుకుంది కొన్ని పూజ సమన్లు లో కలిపింది, రాజీ భక్తిగా దన్నం పెట్టుకుంటుంది నేను తెలిసిన వళ్ళు ఎవరైనా

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *