నా సహాయానికి 8

By | June 30, 2021
telugu sex stories నా సహాయానికి 8 ఇంకా రాజీ దగ్గరకి వెళ్దాం అనగా కావ్య నుంచి ఫోన్ వచ్చింది, చెప్పు కావ్య రమ్మంటవ అన్న, హా రా ఇప్పుడు కాదు రేపు ఆయన వూరు వెళ్తున్నారు, కేస్ కూడా సాల్వ్ అయింది ఎవరు చంపారో తెలిసింది,  ఎవరు అన్న, నికు బాగా తెలిసిన వాళ్ళే రేపు రా మాట్లాడదాం అంది, చెప్పొచ్చు గా అన్న, నువు రేపు రా, ఫోన్ చేయి టైం చెప్తా అని పెట్టేసింది, నాకు గుండెల్లో దడ మొదలయ్యింది. ఆలోచిస్తూ కార్ దగ్గరకి వెళ్లి రాజీ కి కాల్ చేశా లిఫ్ట్ చెయ్యలేదు కంగారుగా బయల్దేరి కార్ ఇంటి ముందు ఆపాను, కొట్టు దగ్గర చూసాను సేమ్ సైలెంట్ కొట్టు మూసి వుంది, రాజీ ఇంటి  తలుపు గడి పెట్టిలేదు లోపలకి వెళ్ళాను, రాజీ ఎక్కడుందో అని టెన్షన్ గా వెతిక కనబడ లేదు, ఫోన్ చేశా ఫోన్ ఇంట్లోనే వుంది నా ఆశలు ఒక్కొక్కటి ఆవిరి అయిపోతున్నాయి, సోఫా లో కూర్చొని రాజిని తీసుకు వెళ్లి పోయారా, ఒక వేళ రాజీ నే చంపితే రాజిని ఎలా బయటకి తీసుకు రావాలి, మంచి లాయర్ నీ పెట్టీ ఆత్మ రక్షణ కోసం చేసింది కాబట్టి బయటకి రావచ్చు, అసలు నా దగ్గర ఎందుకు దాచింది అలో ఆలోచిస్తూ వుండగా తలుపు ఒక్కసారి గా

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *