నా సహాయానికి 9

By | July 5, 2021
telugu sex stories నా సహాయానికి 9 ఇప్పుడు ఎం చేస్తావు కావ్య, ఏమో ఆలోచించాలి, తన బాడీ చూస్తే పాపం అనిపించింది, సరే ఆలోచిద్దాం పద, అని లేచాం ఎక్కడికి వెళ్దాం అన్న, స్కూల్ లో బాబు నీ తీసుకొని వచ్చి, నికు ప్రాపర్టీస్ రెంట్ కి ఇస్త ఇవ్వాళ నైట్ కి, అవునా అని నవ్వి కావ్య బాక్ చూస్తున్న, ఎంటి అల చూస్తున్నావు ఓపిక వుంటే పెట్టుకిందివీ లే పద అంది, నేను ఎవ్వరూ చూడకుండా చూసి బ్యాక్ మీద కోట్ట అబ్బా అంటూ రుద్దుకుంటూ కార్ ఎక్కం స్కూల్ దగ్గర కార్ ఆపాను నేను దిగలేదు కావ్య వాల్ల బాబుని తీసుకు రావటానికి లోపలకి వెళ్ళింది, అక్కడ చిత్ర కనబడింది, నడుచు కుంటు వెళ్తుంది, చాలా స్మార్ట్ గా వుంది శారీ లో, నేను.లోపల నుండి తనని చూస్తున్న కావ్య వస్తుంది, నేను చిత్ర నే చూస్తున్న, కావ్య వచ్చి నేను చిత్ర వైపు చూడటం చూసి నేను ఎటు వైపు చూస్తున్నాను అని చూస్తుంది అక్కడ

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *