నిర్మల టీచర్ 1

By | November 14, 2020
telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 1 నిర్మలమ్మ ప్రభుత్వ బడి లొ ఉపధ్యాయురాలువయసు 55. ఇద్దరు పిల్లలు. చిన్న వయసు లొనె ఉద్యొగము వచిన్ది .ఇప్పటికి 35 ఎల్లు పని చెసి ఉన్ది.చామన చాయ శరీరముకొంచము పొట్ట ఉంటుమ్దిజాకెట్ లు చాల బిర్రుగ వెస్తున్దిఇంకో 5 ఎల్లలో రిటైర్ అవుతున్దిఆమె పని చెసె బడి పక్కనె సుబరెడ్డి ఇల్లు.సుబ్బారెడ్డి వాళ్ల చిన్న అబ్బాయి **  క్లాసు.కాని సుబ్బా రెడ్డి కి చదువు లెదుమనిషి మంచివాడె కని..కుల పిఛ్హి బాగా ఎకువరోజు నిర్మలమ్మ ని చూసి కసి ఎక్కిపొయెవడునిర్మలమ్మ బడి కి వచెతటపుడు ఎదురు చుసెవాడుకారణము.. ఆమె బిర్రు జాకెట్ బాగా చెమట పట్టి ఉండెది.ఆమె వయసు కన్నా అతనిది 20 ఎల్లు తక్కువకాని చామన చాయ లొ ఉన్న అమె ని చూసి తట్టుకోలేక పొయెవడుఅతను అడిగితె ఆమె ఈజి  వప్పుకున్తటున్ది అని అతని నమ్మకముఎండుకన్టె  ఊరి లో ఆయన పెద్ద రైతుఊరి లొ బాగ పలుకుబడి ఉన్నవాడునిర్మలమ్మ ఎపుడు చాల సీరియస్  ఉంటున్దిఎవరిని లెక్క

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *