నిర్మల టీచర్ 12

By | December 8, 2020
telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 12 వెళ్ళగానే రత్నం ఆమెతో " నిర్మల..నే వయసు ఎంత.." అంది ప్రశ్నర్ధకం గ. " యాభయ్ ఏడూ ..."ఆ అనగానే ..రత్నం నిర్మల గుండెల వైపు వేలు పెట్టి చూపిస్తూ.." ఈ వయసు లో మొగాళ్ళని చుస్తే...ఈ చింత పిక్కలు నిక్కుతున్నాయే..." అని నిర్మలమ్మ కుడి చన్ను బుడిపేని చూపుడు వేలితో పొడిచింది. నిర్మలమ్మ వాళ్ళు జళ్ళుమంది. ఆమె ఇలా చేస్తుంది అని ఊహించలేదు. పల్చటి జాకెట్,వంటిపొర చీర అవడం వాళ్ళ బ్ర కూడా వాటిని సరిగా కవర్ చేయలేకపోవడం వాళ్ళ ఆమె మొన ఎత్తుగా కనిపించడం తనకి అర్ధం అయి సిగ్గు తో చితికిపోయింది. ఎం సమాధానం చెప్పాలో అరదః కాక మౌనంగా తలా దించుకోండి పవిట

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *