నిర్మల టీచర్ 13

By | December 10, 2020
telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 13 లోపలి వెళ్లి ఇద్దరు కూర్చోగానే రెడ్డి"నిర్మల..ఇలారా...రత్నం లేదా...ఆకలిగా ఉంది..మా ఇద్దరికీ అన్నం పెట్టు" అని అనడు ఆర్డర్ వేసినట్టు. అలంటి అవకాశం కోసమే ఎదురు చూస్తున్న నిర్మల వెంటనే రెండు ప్లేట్స్ తీసుకొని వెళ్లి అన్నం వడ్డించసాగింది. అపుడు రెడ్డి" ఏంటి..నిర్మల..ఆ ఫ్యాన్ వేసుకోవచ్చు కదా...జాకెట్ చూడు..ఎలా తడిచిందో..." అనగానే నిర్మలకి ఎం చెప్పాలో అర్ధం కాలేదు. వాళ్ళ అన్న అక్కడ లేకపోయి ఉంటె రెడ్డి కి సరిగ్గా సమాధానం చెప్పేది. కానీ వాళ్ళ అన్న ఉండడం తో ఏమి సమాధానం చెప్పకుండా కూర వడ్డించసాగింది. ఆ సమయం లో రామిరెడ్డి చూపు ఆమె జాకెట్ ని ...ముఖ్యం గ...చంక ని తడమడం ఆమె కి అర్ధం అయింది. భోజనం అవగానే రెడ్డి చేతులు కాసుకొని గుడ్డ తో తుడుచుకుంటూ

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *