నిర్మల టీచర్ 14

By | December 12, 2020
telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 14 వాళ్ళు ముగ్గురు ఎదో మాట్లాడుకుంటున్నారు..నిర్మలమ్మ ని చూడగానే ఆపేసారు. వెంటనే రత్నం " నువ్వు మరీ పతితు యేశాలు దెంగామాకు పంతులమ్మ..."అని దగ్గరకి వెళ్లి చుట్టూ కప్పుకున్న పవిట ని తీసేసి మాములుగా వేసింది. కానీ బాగా రెచ్చగొట్టి మధ్యలో ఆపేయడం వాళ్ళ రెడ్డి కి,నిర్మలమ్మ కి చిరాకుగా ఉంది. ఎలా అయినా రెడ్డి పక్కలో పాడుకోవాలి అని తొందరగా ఉంది. కానీ తాను బయట పడితే విలువ ఉండదు అని అణుచుకుంది. అక్కడ ఉన్న దువ్వెన తీసుకొని తలా దువ్వుకోసాగింది. అపుడు అక్కడే ఉన్న రత్నం ,రామిరెడ్డి కి కళ్ళతో సైగ చేసింది. వెంటనే రామిరెడ్డి లేచి అడ్డం ముందు తలా దువ్వుకుంటున్న నిర్మల దగ్గరక

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *