నిర్మల టీచర్ 16

By | December 16, 2020
telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 16  నిర్మలమ్మ కి సంతోషం అనిపించింది. వాళ్ళకి హేతులారా అన్నం పెట్టుకోవడం తనకి బాగా సంతోషం అనిపించింది. వాష్ బేసిన్ చూపించి చేతులు కడుగుకొని రమ్మని చెప్పి ఏర్పాట్లు చేయ సాగింది. వాళ్ళు వద్దు అని మొహమాతు పడుతూనే...కొంచం సేపు ఉండొచ్చు అనే ఉద్దేశం తో భోజనానికి కూర్చున్నారు. నిజమైన నిర్మలమ్మ ఎలా ఉంటుందో ఆరోజు వాళ్ళకి అర్ధం అయింది. ఆమె బయట ఎంత గౌరవం గ ఉంటుందో..వాళ్ళ ఫామిలీ ఎంత గొప్పదో వాళ్ళకి అర్ధం అయింది. ఇంట్లో పని వాళ్ళకి నిర్మలమ్మ అంటే ఏంటో భయం. అప్పటికే ఒక రెండు సార్లు వాళ్ళని కసురుకుంది. మన ఇంట్లోకి వచ్చి..మన పక్కలో పడుకొని..మనకి

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *