నిర్మల టీచర్ 18

By | December 21, 2020
telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 18 తన చెయ్యి తో నెట్టేసే ప్రయత్నం చేసే లోపే తన ఎడమ చన్ను రెడ్డి కుడి చేతికి చలిమిడి ముద్ద లాగా దొరికిపోయింది. చాల రోజుల తరవాత కలవడం వల్ల ఏమో..రెడ్డి చాల బలంగా పిసికాడు...పిసికి వదలకుండా అలాగే గట్టిగ వతి ఉంచి..ఆమె కాళ్ళ లోకి చూడసాగాడు.నిండుగా,కొంచం జారీ ఉండే ఆమె రొమ్ము పూర్తిగా అణిగిపోయి రెడ్డి చేతి లో ఇర్రుక్కుపోయి..ఎలా బయట పడాలో అర్ధం కాకా...నిస్సహాయం గ రెడ్డి అరచేతిని చూడసాగింది. "వద్దు...వద్దు" అని అంటుండగానే....రెడ్డి వదిలినట్టే వదిలి మల్లి గట్టిగ బిగించేసాడు...ఈ సరి మాత్రం నిర్మలమ్మ నరాలు జివ్వుమన్నాయి. జాకెట్ చినిగిపోతుందేమో అన్నంత వత్తిడి. కానీ ఇపుడు ఎం చూపిన

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *