నిర్మల టీచర్ 19

By | December 23, 2020
telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 19 రెడ్డి ఆమె చేతిని తన చేతో పట్టుకొని" ఏమి అనుకోవద్దు నిర్మల...నన్ను క్షమించు...పొరపాటు చేశా...కానీ నిన్ను చూసాక..న వల్ల కాలేదు...." అని బతిమిలాడగా నిర్మలకి కోపమ్ పోయింది. అంతా పెద్ద మనిషి క్షమించమని అడగడం ఆమెకి గొప్పగా అనిపించింది. . అంతా కన్నా బెట్టు చేయడం సరి కాదు అనిపించింది. "పర్వాలేదులే..ఇంకా ఆ టాపిక్ వదిలేయ్' అంది నిర్మల లాలనగా. ఒకసారి చూడని ఎలా ఉందొ..అని రెడ్డి మెల్లగా పవిట తప్పించి చూసాడు. వేన పూస రాయడం తో నెయ్యిలో కాలిన అరిసె లాగా మొన...మొన చుట్టూ ఉన్న వెడల్పు మెరిసిపోతూ ఉన్నాయి. రెడ్డి కళ్ళలో కొంచం తడి గమనించింది నిర్మలమ్మ. రెడ్డి లో ఆ

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *