నిర్మల టీచర్ 20

By | December 25, 2020
telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 20 కార్ లో ఇంటికి అచ్చేసింది. డ్రైవర్ ఎందుకో పెద్దగా పట్టించుకోలేదు. ఆమె అంటే వాడికి చాలా గౌరవం. ఇంటిలోకి రాగానే వేగం గ బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళింది. అత్తయ్య ఆలా సడన్ గ,పలకరించకూడ వెళ్లడం కోడలికి కొంచం తేడా గ అనిపించింది. అసలు ఎం జరిగిందో తెలుసుకోవాలన్న కుతూహలం తనలో మొదలయింది. కొంచం సేపటికి స్నానము చేసి నైటీ లో బయటకి వచ్చింది నిర్మల.రాగానే బాబు తో ఆదుకోవడం మొదలు పెట్టింది. పనిమనిషి టీ తెచ్చి ఇచ్చింది. కోడలితో ఏమి మాట్లాడలేదు. మనసులో కొద్దిగా టెన్షన్ గానే

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *