నిర్మల టీచర్ 22

By | December 29, 2020
telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 22 నిర్మలమ్మ పెదాల మీద నవ్వు పుట్టింది. ఇద్దరు బయలుదేరారు. ఇంట్లో కార్ కాకుండా ఓలా క్యాబ్ బుక్ చేసింది. కోడలి తెలివికి నిర్మలమ్మ మురిసిపోయినఁది. సిటీ లో సెంటర్ కి వెళ్ళగానే పక్కన ఆపమని చెప్పి దిగి వెళ్లి మల్లెపూలు,స్వీట్స్ తీసుకొని వచ్చింది. "ఇవన్నీ ఎందుకు లావణ్యా..చాల సిగ్గు గ ఉంది...శోభనం రోజుకూడా ఇలా సిగ్గు పడలేదు" అని నిర్మల. "ఏ రోజు అంత నేను చేపినట్టే వినాలి...ఓకే నా" అంటూ కార్ ని పోనివ్వమంది. సరిగ్గా ౩౦నిమిషాల కాళ్ళ రెడ్డి వాళ్ళ ఇంటిముందు ఆగింది కార్. డ్రైవర్ కి మనీ ఇచ్చి పంపించివేసింది . అత్తా కోడళ్లని ఆలా సడెన్ గ చూడగానే

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *