నిర్మల టీచర్ 25

By | January 6, 2021
telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 25 రామిరెడ్డి కి ఎం అర్ధం కాలేదు. "మీరు చెప్పేది నాకు అర్ధం కావడం లేదు" అన్నాడు అనుమానంగా. అపుడు లావణ్య "ఈ రెడ్డి మావ కి..మా అత్త కి కి పెళ్లి చూపులకు వచ్చా.." అంది ఓరగా రెడ్డి వైపు చూస్తూ. విషయం మొత్తం రామిరెడ్డి కి అర్ధం అయిపోయి..."మరి అత్త ఎక్కడ..." అన్నాడు చుట్టూ చూస్తూ. "ఇపుడే పెళ్లి అయిపోయి,శోభనం కూడా అయిపొయింది..స్నానం చేయడానికి వెనక్కి వెళ్ళింది " అంది పెద్ద మనిషి లాగా. ఆమె ఆలా మాట్లాడే సరికి రామిరెడ్డి కి

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *