నిర్మల టీచర్ 30

By | January 18, 2021
telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 30 అపుడు ఆచారి గారు "మీ సర్ ఎం చేస్తారు " అని అడగ గానే సివిల్ ఇంజనీర్ అని చెపింది. ఆచారి గారికి కూడా వాళ్ళ ఫామిలీ గురించి తెలియగానే కొంచం గౌరవం కలిగింది. "నిర్మలమ్మ గారు..నేను ఎపుడన ...పొరపాటుగా మాట్లాడి ఉంటె మనసులో పెట్టుకోకండి "అనడు అర్దించి నట్టుగా. నిర్మలమ్మ కి చాల సంతోషం అనిపించని. అసలు ఆచారి ఇలా మాట్లాడతాడు అని ఆమె వుహింహలేదు. "అయ్యూ..మీరు పెద్ద వాళ్ళు..ఆలా అనకండి..."అంది పవిట కొంగు భుజాల నిండుగా కప్పుకుంటూ. "సరే..వెళ్ళొస్తా

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *