నిర్మల టీచర్ 32

By | January 22, 2021
telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 32 నిజం గానే తలా కొంచం వేడిగా ఉంది కానీ అది తలా నొప్పి వచ్చిన నొప్పి కాదు అని నిర్మలమ్మకి తెలియదు. "ాబ...తట్టుకోలేకపోతున్న..జండూబామ్ ఉంటె కొంచం ఇస్తారా.."అన్నాడు ఆచారి బాధ నటిస్తూ. వెంటనే నిర్మలమ్మ తన బాగ్ లో ఉన్న జండూ బాం తీసి ఆయనకి ఇస్తే బాగుండదు అనిపించి తానే అయన కణతలకి రాయసాగింది. ఆమె అంట దగ్గరగా ఉండటం తో ఆమె జెక్ట్ నుండి వస్తున్న వాసనా ఇంకా బాగా తెలుస్తోంది ఆచారి గారికి. ఆ వాసనకి అయన వశం తప్పి పోతున్నాడు. ఆ సమయం లో నిర్మలమ్మ ఆయనకి ఒక దేవత

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *