నిర్మల టీచర్ 34

By | January 27, 2021
telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 34 ఆ కసిని కళ్లారా చుసిన లావణ్య కి అయన మీద పాపం అనిపించింది. ఎందుకంటే అక్షరం ముక్క రాణి రెడ్డి వల్లే ఆమె అత్త ని పాచి పచ్చిగా అనుభవిస్తుంటే ఆమె కళ్లారా చూసింది. అలాంటపుడు ఏంటో జ్ఞానం ఉన్న ..పండితుడు అయిన ఈ బ్రాహ్మణోత్తముడి దగ్గర బయట పడితే తప్పేముంది అని అనిపించింది మనసుకి. " పంతులు గారు..మీ దగ్గర దాచేదేముంది..ఆ అన్న దమ్ములు ఇద్దరు మా అత్తయ్య ని పూర్తిగా వాడుకుంటున్నారు...కానీ నేను మీతో అన్నట్టు మన మధ్యనే ఉండాలి...మీరు చెప్పారని న నమ్మకం"

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *