నిర్మల టీచర్ 35

By | January 29, 2021
telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 35 అది లోపలే దాచుకుంటూ .." అవి మాములే కదా..నీకు ఆ అనుమానం ఏంటి" అంది . " అంటే..అమ్మా..ఈ వయసులో సార్ కి ఆలా రాదు..అది కచ్చితం గా కుర్రవయసులో ఉన్న వాళ్ళకే ఆలా వస్తది..మా అయన దగ్గర చూసా.. అందుకే అనుమానం వచ్చింది..మీరు అర్ధం చేసుకుంటారు అని చెప్తున్నా..మల్లి టీచర్ తో అనవద్దు" అంది బతిమాలినట్టు. అపుడు లావణ్య " అవునా..అయితే..ఈ విషయం మన మధ్యలోనే ఉంచుటలే..నాకు తెలియదు..ఇపుడే చెప్పావు కదా..చూద్దాం

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *