నిర్మల టీచర్ 37

By | February 2, 2021
telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 37 తన మొనలు ఆలా లోపలి వత్తుకున్న ఎందుకో నిర్మలమ్మ కి కోరిక కలగలేదు. బాషా మీద ఆమెకి అలంటి అభిప్రాయం లేదు. దానికి తోడు బాషా అంటే ఆమెకి చాలా చిన్న చూపు. వాడి దగ్గర ఆమెకి నచ్చే అంశాలు ఏమి లేవు.పైగా వాడు ఒరలో అల్లరి చిల్లర గ తిరుగుతాడు అని పేరు. చూడ్డానికి చిన్న పిల్లవాడిలా బక్క పలచగా ఉంటాడు బాషా. వయసు కూడా ఒక 22 ఉండొచ్చు. ఏ లోగ వాడు కొలతలు తీసుకున్నాడు. "చిన్న మేడం గారికి కూడా కుట్టలాండి " అని అడిగాడు చిన్నగా నిర్మలమ్మ

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *