నిర్మల టీచర్ 38

By | February 4, 2021
telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 38 ఆలా అరుస్తూ కోపం గ కుర్చీలో కూర్చుంది పోయింది చాలాసేపు. కొంచం కోపం తగ్గక పక్కనే ఉన్న కోటిరత్నం తో ఏ విషయం చెప్పాలి అనిపించింది. వెంటనే లేచి వాళ్ళ ఇంటికి వీలుంది. అపుడే కోటిరత్నం పాలు పిండుతూ ఉంది. నిర్మలమ్మ ని చూడగానే గిన్నె అక్కడ పెట్టి వచ్చింది. " ఏంటి నిర్మల..ఆలా ఉన్నావ్.."అని అడిగింది కోటిరత్నం. " ఎం లేదు రత్నం..ఆ నరసింహం..వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ న గురించి చాల చులకనగా మాట్లాడుతున్నారు...నాకు చాల అవమానం గ ఉంది" అంది కళ్ళు వతుకుంటూ. కోటిరత్నం కి విషయం

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *