నిర్మల టీచర్ 39

By | February 6, 2021
telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 39 మరుసటి రోజు నరసింహం,నాగేశ్వర రావు,అంజయ్య ముగ్గురు కూర్చుని ఎదో మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా...రత్నం వచ్చింది. రత్నం,నరసింహం రంకు మిగతా ఇద్దరికీ తెలుసు. సాధారణం గ ఆ సమయం లో రత్నం రాదు. వాళ్లు దాదాపు రాత్రి పూట నే కలుసుకుంటూ ఉంటారు. అలాంటిది ఆమె ఈ టైం లో రావడం వాళ్ళ ముగ్గురు కొంచం ఆశ్చర్యపోయారు. నరసింహం వాలు కుర్చీ లో కూర్చుని ఉన్నాడు. మిగతా ఇద్దరు పక్క కుర్చీల్లో కూర్చుని ఉన్నారు. ఇంకా మందు మొదలెట్టలేదు. ఎదో భూమి సెటిల్మెంట్

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *