నిర్మల టీచర్ 40

By | February 9, 2021
telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 40 నిర్మలమ్మకి కాళ్ళు వణకసాగాయి. ఎందుకంటే ఉద్యోగం పోతుంది అన్న భయం తో కాదు. ఉద్యోగం పొతే పరువు పోతుంది అన్న బాధ తో. దానికి తోడు నరసింహానికి ఆమె మీద కోపం అని తెలుసు. నిజానికి ఆ కాగితాలు ఉంది ఉంటె అవి అతని మొహాన విసిరి కొట్టాలన్నంత కోపం ఉంది ఆమెకి. కానీ ఏమి చెయ్యలేని పరిస్థితి. తప్పు తన వైపు ఉంది కాబట్టి ఏమి చేయలేని నిస్సహాయ స్థితి. ఏ సమయం లో రెడ్డి గుర్తుకి వచ్చాడు నిర్మలమ్మకి. రెడ్డి కి చెప్తే అతను చూసుకుంటాడు అన్న ఉద్దేశం తో గబ గబా రెడ్డి ఇంటివైపు

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *