నిర్మల టీచర్ 42

By | February 13, 2021
telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 42 రెడ్డి ఇంకా చేసేది ఏమి లేక జేబు లో ఉన్న 500 నోటు తీసి ఇచ్చాడు. ఆమె అది తీసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఒకసారి నిర్మలమ్మ వైపు తిరిగి "ఇపుడు నే కళ్ళు చల్ల బడ్డాయా...ని కుత్త లో గొల్లి దియ్య" అంటూ పోబోతుండగా అది చూసి నిర్మలమ్మ కి కొంచం బాధగా అనిపించింది. తన వాళ్ళ రెడ్డి సంతోషానికి దూరం అయ్యాడు అనిపించింది. తాను ఈ రోజు అక్కడ లేకపోతె రెడ్డి బాగా ఎంజాయ్ చేసే వాడు కదా అని అనిపించి , గబా గబా వెళ్లి ఆ వేశ్య ని అపి " ఏమి అనుకోకు..నేను తొందర పడ్డ..మా మావ సంతోషం కన్నా నాకు ఏది ఎక్కువ కాదు...నువ్వు ఈ రోజు ఇక్కడే ఉండు..నీకు ఇంకా డబ్బు ఇస్తా..మా బావ ని సుఖపెట్టు" అని లోపలి వెళ్లి పర్సు లో నుండి 5000 తెచ్చి ఇచ్చింది. అంట డబ్బు చూడగానే ఆమె కళ్ళు వెలిగిపోయాయి. ఇంట వరకు ఆమెకి అంట డబ్బు ఎవరు ఇవ్వలేదు. రెడ్డి కూడా ఆశ్చర్యపోయాడు. "ఏందీ..నిర్మల..అంట డబ్బు అవసరం లేదు దానికి " అని ఆ డబ్బు లాక్కోబోగా

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *