నిర్మల టీచర్ 43

By | February 15, 2021
telugu sex stories నిర్మల టీచర్ 43 నిర్మలమ్మ కి,లావణ్య కి కొంచం ఎక్సయిటింగ్ గ ఉన్న, సరోజ ని చూస్తే కొంచం భయం గ కూడా ఉంది. ఎందుకంటే ఆమె ప్రవర్తన మరీ మొరటుగా పచ్చిగా ఉంది. మళ్లా ఏదన్న తేడా వస్తుందేమో అని ఆందోళన ఒక వైపు. జీవితం లో ఊహించని అద్భుత మైన సంఘటన మరోవైపు. ఎటు తేల్చుకోలేక వంట గదిలో నిశ్శబ్దం గ కూర్చొని ఉన్నారు. ఏ లోగ సరోజ రెండు గదులు వెతికి చివరిగా వంట గాడి లోకి వచ్చింది. ఆమెని చూడగానే కొంచం టెన్షన్ పదారు అత్తాకోడళ్లు. కానీ సరోజ మాత్రం కొంచం కూడా బెరుకు లేకుండా వాళ్ళ దగ్గరకి వచ్చి " అమ్మ దొరసానుల్లారా...ఇక్కడ దాక్కుంటారా...దాక్కుంటే ఒరుకుంటా దా ఈ సరోజ..ఈ రోజు మీ ఆడ తనాల అంతు చూడాలి...అయినా ఆడతనం చచ్చిన వాటిలాగా ఇక్కడ ఎం చేస్తున్నారు...తాటి చెట్టు లాంటి మొడ్డ ఉన్న రెడ్డి మావ ని చుస్తే..మీ సళ్ళ బుడిపెళ్ళో అగ్గి పుట్టలేదా..." అంతు ఇద్దరినీ బలవంతం గ బయటకి లాక్కొని వచ్చింది. కొంచం మొహమాటం తోనే బయటకి వచ్చారు ఇద్దరు. అక్కడ రెడ్డి తెల్లటి సిల్క్ చొక్కా వేసుకొని నీలి రంగు గళ్ళ లుంగీ కట్టుకొని ఉన్నాడు. ఆ సిల్క్ చొక్కా జేబు లో బీడీ కట్ట,అగ్గి పెట్టె బయటకి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి.తలా స్నానము చేయడం వాళ్ళ జుట్టు కొంచం రేగి ముందుకు పది ఉంది. కోర మీసం తిప్పి ఉండడం తో మద మెక్కిన ఆంబోతు లాగా కసి గ ,మొరటు సింహం లాగా ఉన్నాడు రెడ్డి ఆరోజు. కళ్ళు ఎర్రగా ఉన్నాయి. ఈ లోగ రత్నం వచ్చి రెడ్డి చేతికి సీసా ఇచ్చి

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *